Przedszkole Nr 8 „Przyroda” jest placówką państwową. Mieści się przy ulicy Fundamentowej 9  w Gdańsku. Organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Dyrektorem jest pani mgr Dorota Berdys.

Przedszkole nasze położone jest w dzielnicy Kokoszki, w sąsiedztwie lasów, łąk i pól, stąd nazwa ,,Przyroda”. Prowadzimy trzy grupy wiekowe dzieci:

 • Grupa I – 3- latki – „Mróweczki”

wychowawcy grupy: mgr Krystyna Jaworska

                              mgr Sylwia Domrzalska

                              mgr Dorota Berdys- dyrektor przedszkola

pomoc nauczyciela: Idalia Lincow

 • Grupa II – 4-5 latki – „Żuczki”

wychowawcy grupy: mgr Marzena Maza

                              mgr Anna Remiszewska

 • Grupa III – 5-6 latki – „Świerszczyki”

wychowawcy grupy: mgr Anna Piesik

                              mgr Olga Wiśniewska

Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach 6.00 – 18.00.

PAMIĘTAJMY  ŻE:

Dzięki pobytowi w przedszkolu dziecko:

 • poznaje siebie i zaczyna rozumieć otaczający go świat,
 • odnajduje swoje miejsce w grupie rówieśników,
 • kształci swoje umiejętności poprzez działanie
 • zyskuje podstawy do budowania systemu wartości takich jak : dobro, piękno, prawda, miłość

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych. Dzieci uczestniczą w wielu konkursach, tych lokalnych, jak również w tych ogólnopolskich. Posiadamy bardzo duży ogród, gdzie podczas zabaw dzieci mogą korzystać z wielu sprzętów terenowych. Jesteśmy na etapie tworzenia ścieżki sensorycznej w naszym ogrodzie przedszkolnym, którą niebawem ukończymy. 

Staramy się, aby w naszym przedszkolu każde dziecko w dobrej serdecznej atmosferze :

 • czuło się bezpiecznie
 • radośnie spędzało czas
 • rozwijało swoje zdolności i zainteresowania
 • zdobywało nowe umiejętności.

Zajęcia obowiązkowe wzbogacane są dodatkowymi zajęciami umuzykalniającymi, wizytami teatrzyków, zajęciami logopedycznymi oraz współpracą ze Strażą Miejską, Policją itp.