Przedszkole nr 8 "Przyroda" w Gdańsku

80-298 Gdańsk, ul. Fundamentowa 9
NIP 9570725897
REGON:  190574185
telefon:  058 349 51 26
e-mail: sekretariat@p8.edu.gdansk.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: P8_Gdansk/SkrytkaESP
 
Organ prowadzący: Gmina Miasta Gdańska

Dyrektor przedszkola mgr Dorota Berdys

Intendent: Małgorzata Kucner

Inspektor Ochrony Danych: Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
iod@rodo-edu.pl