Przesyłamy dla Państwa, do zapoznania się, z naszym statutem oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego (w załącznikach).