Dzieci młodsze – grupa  I (3-4 latki)

6.00 – 8.20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową). Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb – praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Prace porządkowe.

8.20 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – samoobsługowe i porządkowe.

8.30 – 9.00 – Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00 – 9.30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe przy muzyce. Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do zajęć kierowanych przez nauczyciela.

9.30 – 10.00 – Zajęcia kierowane przez nauczyciela (tematyczne): zabawy dydaktyczne (językowe, matematyczne, badawcze), zajęcia ruchowe, umuzykalniające, plastyczne. Spotkania edukacyjne i występy z udziałem  zaproszonych gości, wizyty teatrzyków dziecięcych.

10.00 – 10.15 – Przygotowanie do II śniadania, czynności higieniczno – samoobsługowe i porządkowe.

10.15 – 10.30 – II śniadanie

10.30 – 11.20 – Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe pod kierunkiem nauczyciela i zabawy dowolne – pobyt na świeżym powietrzu.

11.20 – 11.30 – Powrót z ogrodu przedszkolnego, przygotowania do obiadu. Czynności higieniczno – samoobsługowe.

11.30 – 12.00 – Obiad. Przygotowanie do leżakowania. Czynności higieniczno – samoobsługowe. 

12.00 – 13.45 – Leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13.45 – 14.00 – Przygotowania do podwieczorku. Czynności higieniczno – samoobsługowe. 

14.00 – 14.15 – Podwieczorek.

14.15 – 18.00 – Relaksacja (słuchanie bajek, opowiadań, muzyki), ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb – praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.  Prace porządkowe. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych: pobyt w ogrodzie przedszkolnym: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe pod kierunkiem nauczyciela i zabawy dowolne.

Dzieci starsze  – grupa  II i III (4, 5 i 6-latki)

6.00 – 7.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.00 – 8.20 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Praca z zespołem dzieci lub indywidualna   o charakterze obserwacyjnym, gry dydaktyczne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, prace porządkowe.

8.20 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – samoobsługowe i porządkowe.

8.30 – 9.00 -Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 9.30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe przy muzyce. Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do zajęć kierowanych przez nauczyciela.

9.30 – 10.20 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, spacery, wycieczki; pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

10.20 – 10.30 – Przygotowanie do II śniadania, czynności higieniczno – samoobsługowe i porządkowe.

10.30 – 10.45 – II śniadanie

10.45 – 11.10  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, spacery, wycieczki; pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

11.10 – 11.20 – Przygotowania do wyjścia do ogrodu przedszkolnego. Czynności higieniczno – samoobsługowe

11.20 – 11.50 – Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe pod kierunkiem nauczyciela i zabawy dowolne – pobyt na świeżym powietrzu.

11.50 – 12.00 – Powrót z ogrodu przedszkolnego, przygotowania do obiadu. Czynności  higieniczno – samoobsługowe.

12.00 – 12.30 – Obiad

12.30 – 14.00 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku. Czynności  higieniczno – samoobsługowe i  porządkowe.

14.15 – 14.30 – Podwieczorek.

14.30 – 18.00 – Relaksacja (słuchanie muzyki, bajek, opowiadań); ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca wyrównawcza, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.