1.      Dorota Berdys – Dyrektor Przedszkola, przewodnicząca Rady Pedagogicznej

2.      Olga Wiśniewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

3.      Anna Piesik – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego

4.      Krystyna Jaworska- nauczyciel wychowania przedszkolnego

5.      Sylwia Domrzalska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

6.      Anna Remiszewska -  nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

7.      Marzena Maza – nauczyciel wychowania przedszkolnego

8.      Alicja Mróz – logopeda