Organami Przedszkola Nr 8 w Gdańsku są :

 

I. DYREKTOR PRZEDSZKOLA  - mgr Dorota Berdys

II. RADA PEDAGOGICZNA :


Grupa I „Mróweczki”

mgr Krystyna Jaworska                                               
mgr Marzena Maza
mgr Dorota Berdys


Grupa II „Żuczki”            

mgr  Olga Wiśniewska 
mgr  Anna Remiszewska


Grupa  III „Świerszczyki”   

mgr   Sylwia Domrzalska
mgr   Anna Piesik

 

LOGOPEDA                mgr Alicja Mróz

PEDAGOG SPECJALNY mgr Anna Remiszewska

 JĘZYK ANGIELSKI     mgr Anna Piesik

III.                RADA RODZICÓW:

1.  Anna Cieślak           -  przewodnicząca
2.  Aleksandra Sudzik   - skarbnik
3.  Anna Paszkowska    -  sekretarz

 

Osoby sprawujące funkcje :

1.       INTENDENT  PRZEDSZKOLA   -  Małgorzata Kucner


 

Kompetencje organów Przedszkola Nr 8 określa Statut Przedszkola.