PRZEDSZKOLE NR 8
80-298 GDAŃSK
FUNDAMENTOWA 9

Tel. 58/349-51-26

e-mail : sekretariat@p8.edu.gdansk.pl
strona www.p8.edu.gdansk.pl

inspektor ochrony danych kontakt: iod@rodo-edu.pl