Przedszkole Nr 8
Fundamentowa 9
80-298 Gdańsk

Email: sekretariat@p8.edu.gdansk.pl
Strona WWW: http://p8.edu.gdansk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: BIP

Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
iod@rodo-edu.pl