Link do zamawiania kart:   
http://karty.syntio.pl/przedszkole-8-gdansk

Cena karty: 8zł

Kroki zamawiania karty:

1. Wejście w link
2. Wybranie  ilości kart
3. Uzupełnienie danych, o które poprosi system ( imię, nazwisko, klasa/grupa )
4. Przejście do płatności
5. Zapłata z konta internetowego
6. Odbiór karty w sekretariacie przedszkola.

Drodzy Rodzice!!

Przypominamy również, aby nie przebijać kart ( nie dziurkować), ponieważ karta ulegnie zniszczeniu!!