U nas w styczniu...

9 stycznia 16:30 -Wieczór kolęd
10 stycznia 9:00- Bal karnawałowy z Teatrem Qfer "Dziki zachód"
28 stycznia Dzień Babci i Dziadka w grupie II g.9:30
30 stycznia Dzień Babci i Dziadka w grupie I g.9:30, w grupie III g. 10:30