Od 4 maja 2020 r.
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
wznawiają częściowo swoją działalność.


Przed wizytą w poradni Rodzicu pamiętaj:


1. Wizyta w Poradni będzie możliwa wyłącznie
po wcześniejszym umówieniu jej telefonicznie:


Telefony do poradni:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 58 341 87 58
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 512 313 558
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 58 341 05 42
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 58 348 72 82
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 58 301 18 15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 58 341 39 50;

58 520 26 42


2. O konieczności przeprowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem na terenie Poradni będzie decydował Dyrektor lub inny wyznaczony pracownik.


3. W pierwszej kolejności realizowane będą diagnozy umożliwiające wydanie orzeczeń i opinii koniecznych na danym etapie kształcenia.


4. Na wizytę w poradni przychodzimy zabezpieczeni w środki ochrony osobistej i stosujemy się do procedur.


5. Pozostałe zadania poradni realizowane są zdalnie.