PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

 I. W dniu 16.04.2020 Komisja Konkursowa w składzie:

Dorota Berdys- przewodnicząca komisji – Dyrektor Przedszkola nr 8,

Krystyna Jaworska- członek komisji- wychowawca gr. II,

dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny pt „Najpiękniejsza pisanka ” organizowany przez

Przedszkole nr 8 w Gdańsku. 

II. Liczba zgromadzonych prac: 17

III. Komisja Konkursowa zgodnie z Regulaminem nagrodziła autorów następujących prac:

NAGRODY:

  1. Miejsce I: Franek Z. gr. III
  2. Miejsce II: Adam J. gr. I
  3. Miejsce III: Marysia Cz. i Zosia Cz. Gr. I oraz Gr. II

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe, oraz drobne upominki, natomiast autorzy prac, którzy zajęli I, II oraz III miejsce otrzymają nagrody.

Zwycięzcom gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w konkursie. Wszystkie prace były wyjątkowe i oryginalne.

W załącznikach udostępniamy zdjęcie z pracami nagrodzonymi oraz zdjęcie galerii wszystkich prac konkursowych. 

 

Komisja Konkursowa:

mgr Dorota Berdys

mgr Krystyna Jaworska

                                                                                                            Koordynator Konkursu:

                                                                                                             mgr Olga Wiśniewska