DROGIE DZIECI, DRODZY RODZICE !!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. „ZDROWY ZĄBEK”.

Celem konkursu jest:

-  promowanie i popularyzowanie postawy prozdrowotnej (kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, który ma wpływ na zdrowie jamy ustnej),

- aktywnego spędzania wolnego czasu z najbliższymi,

- higienicznego trybu życia,

- zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci.

 

Warunki uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat (dopuszczalne wsparcie osób najbliższych),

- prace wykonane dowolną techniką plastyczną – w formacie A4 lub maksymalnie A3,

- ocenie podlegać będzie: pomysłowość, oryginalność, estetyka pracy,

- wszystkie prace wywieszone będą w korytarzu przedszkola,

- najciekawsze prace zostaną wyłonione przez jury oraz nagrodzone, przewidziane są nagrody za I,II,III miejsce oraz wyróżnienia.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: DO 12 LUTEGO !!

( prace przekazujemy do gr. „Biedronek” - do p.Olgi )

Rozstrzygnięcie konkursu podczas podsumowania „białego tygodnia”, tj. 14.02.